Certificari

-> Interesul permanent pentru perfecţionare şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor, a făcut ca la nivel managerial să se acorde o atenţie deosebită pentru adaptarea la standardele moderne de calitate.
-> Implementarea unui standard de calitate sau a unui sistem de management integrat are ca rezultat construirea unei organizaţii mai valoroase, care se bazează pe calitate. Rezultă o abordare profesională şi sigură, la un nivel avansat , de care se bucură în ultimă instanţă clientul.

-> Societatea noastră are implementat din anul 2005, sistemul de management al calităţii ISO 9001 şi din 2008 sistemul de management al mediului 14001 şi sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă OHSAS 18001.
-> Sistemele au fost adoptate şi implementate sub supravegherea strictă a unuia dintre cei mai buni operatori din domeniu, organismul de certificare Quality Cert.


Politica si obiective

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii

-> Avem ca scop obtinerea de rezultate calitative la nivelul asteptarilor clientilor, conform cerintelor si necesitatilor, standardelor si normelor in vigoare specifice activitatilor pe care le desfasoara.
-> Sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate si sanatate in munca) propriu adoptat de societatea noastra este creat in concordanta cu politica organizatiei firmei si raspunde cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
-> Perfectionarea permanenta a Sistemului de management integrat are ca obiectiv principal satisfactia deplina a clientilor si respectarea legislatiei in vigoare privind executia lucrarilor de constructii, asigurarea conditiilor mediului inconjurator, de promovare a tehnicilor noi si a utilizarii materialelor noi in constructii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si asigurarea tuturor conditiilor pentru eliminarea si prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
-> Conducerea SC BLOC BAC SRL se angajeaza sa integreze protectia mediului in strategia generala a societatii, sa previna efectele daunatoare ale activitatilor sale asupra mediului si sa fie permanent deschisa dialogului cu clientii, furnizorii, riveranii si autoritatile, in spiritul claritatii si respectului mutual in problemele de mediu.
-> In acest sens, conducerea societatii si-a stabilit urmatoarele obiective:

 • conformarea cu legislatia si reglementarile de mediu si de securitate si sanatate in munca in vigoare;
 • constientizarea intregului personal privind influentele activitatilor desfasurate asupra calitatii produselor/serviciilor, a mediului inconjurator si a securitatii si sanatatii in munca;
 • prevenirea poluarii si imbunatatirea performantelor de mediu;
 • utilizarea rationala si responsabila a resurselor naturale;
 • alocarea de resurse pentru minimizarea impactului negativ de mediu la aspecte de mediu cum ar fi deseurile, zgomotul, emisiile;
 • alocarea de resurse pentru diminuarea nivelului global de risc si cresterea nivelului de securitate si sanatate in munca.

Angajamentul conducerii privind politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii

-> Conducerea la varf a SC BLOC BAC SRL se angajeaza sa amelioreze continuu, prin actiuni de imbunatatire continua, Sistemul de management integrat (calitate, mediu, securitate si sanatate in munca), sa previna poluarea mediului inconjurator si sa asigure securitatea si sanatatea in munca.
-> De asemenea, conducerea societatii se angajeaza:

 • sa ia toate masurile organizatorice, tehnice si materiale pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor, in scopul satisfacerii cerintelor si necesitatilor clientilor, explicite si implicite;
 • sa asigure autoritatea intregului personal responsabil cu implementarea si controlul aplicarii sistemului de management integrat adoptat de societate;
 • sa asigure personal tehnic competent, precum si conditii de pregatire si instruire in vederea cunoasterii si aplicarii stricte a cerintelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca impuse de documentele sistemului;
 • sa asigure eficienta si eficacitatea sistemului de management integrat prin formarea unui colectiv calificat si atestat pentru efectuarea de audituri interne;
 • sa asigure conditii pentru pregatirea societatii in vederea raspunderii fata de o comisie de audit extern, cu scopul de a evalua gradul de implementare, eficienta si eficacitatea sistemului de management integrat si, in final, de a obtine recertificarea lui de catre un organism abilitat;
 • sa respecte termenele de executie contractate;

-> De la constituirea sedintelor anuale de analiza a sistemului de management integrat, societatea si-a implementat si imbunatatit Sistemul managementului integrat adoptat, fiecare cadru de conducere actionand in activitatile pe care le coordoneaza, convins de avantajele instituirii sistemului si dezvoltarii lui.
-> Conducerea de varf se intruneste o data pe an sau ori de cate ori este necesar, in vederea adoptarii masurilor adecvate necesare eliminarii neconformitatilor depistate si posibilitatii de reaparitie a acestora.
-> Consideram ca analizele efectuate la nivel de conducere determina perfectionarea continua a sistemului de management integrat adoptat, pe care il dorim a fi dinamic si modern, raspunzand astfel intotdeauna cerintelor tehnice si legale pentru satisfactia noastra si a clientilor nostri, protectiei mediului si securitatii si sanatatii in munca.
-> Asiguram pe viitorii parteneri de seriozitatea noastra in realizarea obiectivelor propuse printr-o colaborare permanenta si fructuoasa.


DIRECTOR GENERAL, Apavaloaie Romeu

Info/Util

-> Distribuţie unică în judeţele Bacău şi Vrancea a asfaltului rece tip RRD.

 • Un produs al Emcol International Ltd. Anglia, folosit în peste 65 de tări.
 • Ideal pentru lucrări rapide şi de calitate.

-> Studiu de caz: comparaţie între asfaltul rece tip RRD şi asfaltul cald.

-> Executăm cămine pentru tot spectrul de reţele edilitare ( apă, gaz, current electric, telefonie, etc) indiferent de adâncime sau natura terenului de fundare.